dimarts, 12 de març de 2013

TPACK

És molt habitual que en l’intent d’integració de les TAC a l’aula els docents centrin l’activitat en el recurs tecnològic en comptes de en el contingut que es vol desenvolupar.
Judi Harris, professora i titular de la Pavey Family Chair en Tecnologia educativa de la School of Education (Escola Universitària de Pedagogia) del Collage of William & Mary (Virginia, Estats Units), veient que la planificació d’activitats didàctiques on s’utilitzaven eines tecnològiques era (i és) massa tecnocèntrica, o sigui que el centre de l’activitat era l’element tecnològic, i amb l’objectiu de crear activitats on el centre no fos l’eina sinó els alumnes i el currículum, va aprofitar un model ja existent anomenat TPACK per a crear una sèrie de documents que ajuden a crear activitats on s’uneixen les tres dimensions de coneixements que un professor ha de dominar.
Segons el model TPACK el professor ha de saber tres coses:

  1. Ha de conèixer la seva disciplina, o sigui els continguts d’allò que vol ensenyar.
  2. Ha de tenir coneixements pedagògics per saber com ensenyar (gestió d’aula,   programacions, desenvolupar objectius, com avaluar, explicar...)
  3.  Ha de tenir coneixement sobre tecnologies (potencialitats, limitacions, ús...)

A l’interaccionar aquests tres coneixements, neixen quatre camps comuns de coneixements:
    
  1. El coneixement pedagògic del contingut, o sigui la didàctica de la matèria que es vol treballar.
  2. El coneixement tecnològic disciplinar que implica comprendre com la tecnologia i els continguts s’influencien.
  3. Coneixement tecnològic pedagògic, o sigui comprendre com canvia l’ensenyament i l’aprenentatge al incloure la tecnologia. Beneficis i limitacions en relació amb les estratègies didàctiques. Per exemple, en quina mida la PDI, el Power Point o les eines de la web 2.0 enriqueixen l’ensenyament i afavoreixen l’aprenentatge.
  4. I finalment, el més complexa i més escàs, el coneixement tecnològic, pedagògic disciplinar. O sigui, saber representar una assignatura específica amb tecnologia de manera didàctica en un context determinat. http://eic2011.files.wordpress.com/2011/10/marta-libedinsky-innovacion-y-tics.pdf


En tots els documents creats per Harris, basats en la didàctica específica de cada matèria, hi trobem la mateixa estructura: Títol, descripció de l’activitat i eines que es poden utilitzar per a desenvolupar l’activitat.
     Un exemple d’activitats plantejades per Harris per a treballar la història, extretes del document oficial, és    el següent:
  Finalment, a continuació adjunto un mapa conceptual, crec que molt clar, de les bases del model TPACK. 


                http://cmapserver.unavarra.es/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1LC128LV6-1Q67K93-2VJ&partName=htmljpeg


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada